SUY VÀ NGẪM

Gia Cát Lượng không cần nhiều vợ, chỉ lấy mỗi Hoàng Nguyệt Anh, tuy cả đời làm công ăn lương cho mỗi họ Lưu nhưng Khổng Minh phải nói là lên tới đỉnh cao trong nhân viên, làm đến Thừa tướng Thục Hán, trên vạn người dưới có một người,
Rồi Hoàng Nguyệt Anh cũng chỉ duy nhất có anh học trò Gia Cát làm chồng thì cá nhân một đời an yên, chẳng chút đau đầu, đâu cần mỹ nhân vạn người mê kiểu Nhị Kiều Giang Đông hay Chân Mật, để rồi ăn đủ: hết chồng chết rồi lại đầy thứ thị phi,
Do đó, có một điều hại não từ chuyện trên thế này:
Nếu bạn là đàn ông, đừng tưởng nhiều bồ nhiều gái là đẳng cấp vì chỉ có xe cũ hay xịt mới cần đống lốp dự phòng
Còn bạn là phụ nữ, đừng tưởng có nhiều trai theo là cao đạo làm giá bởi chỉ có hàng rẻ chúng nó mới cắm đầu mua nhiều
Ở đời, bạn hãy nên là chính mình với phiên bản hạn chế ... tim
💔

Sưu tầm.
 
Từ cổ chí kim mỗi Gia Cát là đỉnh cao làm công ăn lương...
 
Phật dạy; Dục vọng như người bị bệnh phong phải gần lửa hổng mới không bị bệnh hành hạ, đến khi cụt hết tứ chi thì còn làm ăn được gì. Dục vọng của con người không bao giờ cho đủ, chỉ khi biết dừng thì mới hết bệnh.
 
Hay.
ông vua tử rế
MỘt là một
Hai là hai.. .
Người chân thật..
Đáng được ghi nhận .
 
Chả ai giống ai , các cụ xưa đúc kết ; đều có số cả.
 
Back
Bên trên