SỰ XUẤT HIỆN PHI THƯỜNG CỦA ĐỨC PHẬT

Nếu không có Đức Phật xuất hiện thì hầu hết các bậc thiền sư, các bậc đạo sĩ khi đạt được thức uẩn phủ trùm lên cả thái dương hệ đều cho rằng mình đã đắc đạo, đã nhập vào Niết bàn viên mãn.
Rồi các vị sẽ an trú trong cái định đó nhiều triệu năm, sau đó thoái lui trở lại làm một phàm phu tầm thường. Nếu ai may mắn có duyên được gặp Phật khi vừa chứng đến trạng thái này, vị ấy sẽ được Phật chỉ dạy cặn kẽ và biết là mình chưa chứng tới tột cùng, còn phải nỗ lực dụng công thêm nữa.
Nhờ vậy mà các vị thấy được con đường đi tới và kiên trì dụng công cho đến một ngày vượt qua khỏi thức uẩn và chứng đạt quả vị Alahán. Như vậy, khi Phật xuất hiện, các bậc chân tu sẽ được Phật chỉ dạy nên không bị ngộ nhận hay kiêu mạn và dần dần đi tới tuyệt đối luôn. Đây là lý do thứ nhất.
Lý do thứ hai là khi Phật xuất hiện, chúng ta có thể khởi lên lòng tôn kính Phật tha thiết, vì kính Phật nên ta mới có phước để vượt khỏi thức uẩn và đắc đạo. Nếu Phật không xuất hiện chúng ta sẽ không có người để tôn kính và ta sẽ không thể chứng được Thánh quả.
Vì thế, lòng tôn kính Phật rất quan trọng. Tiếc là chúng ta không được may mắn ấy. Chúng ta sinh ra vào thời không có Phật xuất hiện nên ta thường ít tôn kính ai, hoặc ta cũng có lòng tôn kính Phật nhưng không đầy đủ. Người thời nay khó tu hơn thời xưa là vì vậy.
Để bù đắp lại sự thiếu may mắn này, chúng ta cần không ngừng nuôi dưỡng lòng tôn kính Phật tuyệt đối trong tâm mình.
Tức là, dù ta không có nhân duyên được gặp Phật giữa cuộc đời, nhưng lúc nào trong tâm mình cũng khởi lên lòng tôn kính Phật tuyệt đối. Bằng cách nào?
Mỗi ngày hãy dành thời gian lễ Phật ít nhất mười lễ với tất cả tấm lòng thiết tha của mình. Ai có thời gian lễ được nhiều hơn thì càng tốt. Làm được như vậy thì lòng kính Phật sẽ thấm dần, thấm dần trong tâm ta, cho đến ngày mà mỗi lần lạy xuống, ta đều nghĩ: “Nếu phải chết vì Phật, ta sẵn sàng chết ngay, không hề sợ hãi”. Đó cũng chính là lúc ta bước được vào cửa Phật và làm một đệ tử chân chính của Người.
Dĩ nhiên là Phật sẽ không bắt ta chết, Phật cũng không ràng buộc ta điều gì, mà sâu thẳm trong tâm ta tự nhiên xuất hiện ý niệm ấy. Ta chỉ muốn dâng hết cả thân tâm này, cả cuộc đời này lên Đức Phật; ta muốn đặt cuộc sống của mình vào bàn tay của Đức Phật, để từ nay trở đi ta sẽ sống vì Phật và sẵn sàng chết vì Phật. Vậy điều Đức Phật muốn ở chúng ta là gì? Là chúng ta hãy mở lòng ra để thương yêu khắp chúng sinh.
Cho nên, vì ta tôn kính Phật, vì đã dâng trọn cuộc đời mình cho Phật nên chúng ta nguyện sẽ thương yêu nhau và thương yêu tất cả chúng sinh.

(Trích trong sách BÁT NHÃ TÂM KINH XA XÔI VÀ GẦN GŨI cuốn 1 bài TÂM THỨC MÊNH MÔNG trang 142-143-144)
 
Back
Bên trên