Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài mới nhất trong hồ sơ

Ngày 18/5 :
BT : 66
ST : 16,61
Ghép x2,3 : 19,91,89,98
Đb chạm 5 lót chạm 0. Kết bộ 15,55. Kết To : 55,56 lót 00,05,50
Hà Nội 13/5
Khung 2 ngày , N1 đi nhẹ nói khẽ, cười duyên😘, N2 ×2 lô 2S, X3 lô 3S, 4S 1k hên xui
Lô lót đề , XC
Lô 2S: 87,78
Lô 3S:4,5
Lô 4S : 45,54,96
Vào vốn hợp lí, ace tham khảo.
Bắc Ninh đang mưa nên em lặn đi bơi khỏa thân🏊
Miền Bắc: 78,87,5,4,45,54,6,96
Back
Bên trên