Nga ngờ nghệch

Chữ ký

Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng
Yêu cũng vội vã, hận cũng vội vã
Tất cả đều cuốn theo gió bay
Cười vang một trận, thở dài một hơi
1500+ Stt chất cực ngầu, khó đỡ và thấm độc lạ nhất 2023This article is referenced content from https://chanhtuoi.com - 1500+ Stt chất cực ngầu, khó đỡ và thấm độc lạ nhất 2023
giphy.gif

Các danh hiệu

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Bên trên